ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸਮ
ਵਿਕਰੀ ਲਈ  ਲੀਜ਼ ਲਈ 
ਸੂਚੀ ਕਿਸਮ
ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ  ਕਾਰੋਬਾਰ  ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ  ਉਦਯੋਗਿਕ  ਜ਼ਮੀਨ ਵਪਾਰਕ  ਬਹੁ-ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਪਾਰਕ  ਦਫਤਰ  ਪਰਚੂਨ 
Price
ਵਿਕਰੀ ਲਈ
0
 - 
250000
250000
 - 
500000
500000
 - 
1000000
1000000
 - 
2000000
2000000
 - 
3000000
3000000
 - 
4000000
4000000

ਲੀਜ਼ ਲਈ
0
 - 
20
/ਵਰਗ ਫੁੱਟ
20
 - 
40
/ਵਰਗ ਫੁੱਟ
40
 - 
60
/ਵਰਗ ਫੁੱਟ
60
 - 
80
/ਵਰਗ ਫੁੱਟ
80
 - 
100
/ਵਰਗ ਫੁੱਟ
100
 - 
1000
/ਵਰਗ ਫੁੱਟ
1000
+ /ਵਰਗ ਫੁੱਟ

ਵਿਸ਼ਾ ਸਪੇਸ
ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ
ਰੀਸੈੱਟ
ਸੇਵ
Loading...
[[loadingText]]
[[toastText]]
ਨਾਮ
ਸੇਵ
ਮਿਟਾਓ ?
[[filterItemName]]
ਮਿਟਾਓ
ਨਾਮ ਬਦਲੋ
ਸੇਵ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ([[filterItemName]])

[[item.title]]

[[filterItem.min || 0 | fmtMoney]] [[filterItem.max ? '-' : '+']] [[filterItem.max || '' | fmtMoney]] ਸਾਲ [[filterItem.min || 0 | fmtMoney]] [[filterItem.max ? '-' : '+']] [[filterItem.max || '' | fmtMoney]] ਵਰਗ ਫੁੱਟ [[Math.floor(filterItem.min* 0.0929) || 0 | fmtMoney]] [[filterItem.max ? '-' : '+']] [[Math.floor(filterItem.max* 0.0929) || '' | fmtMoney]] ਵਰਗ ਮੀ [[filterItem.min || 0 | fmtMoney]] [[filterItem.max ? '-' : '+']] [[filterItem.max || '' | fmtMoney]] [[item.values[filterIndex].sub_title]] [[subItem.min || 0 | fmtMoney]] [[subItem.max ? '-' : '+']] [[subItem.max || '' | fmtMoney]] [[JSON.parse(subItem).custom.min || 0 | fmtMoney]] [[JSON.parse(subItem).custom.max ? '-' : '+']] [[JSON.parse(subItem).custom.max || '' | fmtMoney]] ਸਾਲ ਵਰਗ ਫੁੱਟ [[filterItem.min || 0]][[filterItem.max ? ' - ' : '']][[filterItem.max || '']]ਸਾਲ[[filterItem.max ? '' : ' +']] [[filterItem]] ਸਾਲ ਵਰਗ ਫੁੱਟ [[filterItem.max || `${filterItem.min}+`]] ਸਾਲ / ਵਰਗ ਫੁੱਟ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਓ

ਬਚੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

[[item.title]]
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਓ

0 ਸੂਚੀਕਰਨ 
ਮਿਲਿਆ

ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਬੱਧ:
Loading...
ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 1,500 ਆਈਡੀਐਕਸ ਸੂਚੀਕਰਨ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ.
If you wish to view more listings, please do not hesitate to contact me using the inquiry form.